เมนูหลัก
 
ผลงานการติดตั้งล่าสุด
 ชั้นเหล็กฉาก
ช่องทางการสอบถามราคา
 086-006-3311  หรือ
 081-643-0680
---------------------------------
  
Add ID Line :
0860063311  หรือ
0816430680 
  ---------------------------------
 hallhardware@hotmail.com 


     โดยทั่วไปแล้ว ขนาดของเหล็กฉากจากทั่วโลกมีอยู่หลายขนาด หลายความกว้าง แต่ที่เราจะกล่าวถึง

 จะเป็นขนาดโดยมากในประเทศไทย หน้าเหล็กใช้เป็นหน่วยนิ้ว แต่ความยาวเป็นเซนติเมตร นั่นคือ

1. เหล็กฉากหน้าไม่เท่า คือ ทั้ง 2 ฝั่งของฉากจะมีขนาดไม่เท่ากัน

     2 1/4 * 1 1/2 นิ้ว  ความยาวเต็มเส้น 300 ซม.(3เมตร) โดย

     ฝั่งนึงจะมีรู 2 แถว ส่วนอีกฝั่งจะมีรู 1 แถว

 

2. เหล็กฉากหน้าเท่า คือ ทั้ง 2 ฝั่งของฉากจะมีขนาดเท่ากัน

    1 1/2  * 1 1/2 นิ้ว  ความยาวเต็มเส้น 300 ซม.(3เมตร) โดย

    ทั้ง 2 ฝั่ง จะมีรู 1 แถว

 

  โดยแต่ละรูจะห่างกัน 5 ซม. ซึ่งเราจะใช้เป็นระยะในการตัดเหล็กด้วย ดังนั้นความยาวของงานจะต้อง

ห่างกันทุกๆ 5 ซม. หากมากหรือน้อยกว่านี้จะเป็นการคร่อมรูทำให้ไม่สามารถใส่น็อตได้