เมนูหลัก
 
ผลงานการติดตั้งล่าสุด
 ชั้นเหล็กฉาก
ช่องทางการสอบถามราคา
 086-006-3311  หรือ
 081-643-0680
---------------------------------
  
Add ID Line :
0860063311  หรือ
0816430680 
  ---------------------------------
 hallhardware@hotmail.com 


1.ต้องการทราบราคางานต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  -ในการสอบถามราคาของงาน ลูกค้าจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นบางส่วนด้วย เช่น พื้นที่ที่ต้องการงาน

   มีความลึก ความยาวเท่าไหร่ หรือต้องการความสูงประมาณเท่าไหร่ที่คิดว่าจะใช้งานสะดวก(ขอเป็นเซนติเมตร)

 

2.มีขนาดงานแนะนำมั้ย?

  - กรณีที่่ลูกค้าไม่ได้มีขนาดที่ตายตัว ทางร้านก็แนะนำทำความลึกที่ไม่เกิน 60 ซม. และความยาวไม่เกิน  

    120 ซม. เนื่องจากเป็นขนาดที่ลงตัวกับไม้ ทำให้ไม่เหลือเศษตัดทิ้งเยอะราคางานก็จะไม่สูง

 

3.ความยาวของงานระบุเป็น เซนติเมตร หรือ ระบุเป็นนิ้วดี?

 - ควรระบุเป็นเซนติเมตรเท่านั้น เนื่องจากตัวเหล็กฉากเจาะรูจะมีระยะประกอบอยู่ที่ ทุกๆ 5 ซม.

   ยกตัวอย่าง กรณีพื้นที่ยาว 118 ซม. ลูกค้าควรจะลดเหลือ 115 ซม. แทน เนื่องจากเมื่อประกอบงานเสร็จ

   จะมีความหนาของหัวน็อตอีกตัวละ 1-2 ซม.

 

4. นานมั้ยกว่าจะส่งงาน?

 - โดยปกติทางร้านจะจัดส่งสินค้าภายในไม่เกิน 7 วัน นับจากได้รับค่ามัดจำสินค้า ยกเว้นติดเทศกาล

 

5. ออกใบกำกับภาษีได้มั้ย?

-  ร้านฮ.ฮาร์ดแวร์ มีจดทะเบียนการค้า และจด ภ.พ.20 อย่างถูกต้อง จึงสามารถออกใบกำกับภาษีได้

 

6. ปรับเปลี่ยนระดับความสูงของชั้นวางของภายหลังได้มั้ย?

- ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนความสูงของชั้นในภายหลังได้ เนื่องจากงานของเราเป็นการใส่น็อตไม่ได้เชื่อมตาย