เมนูหลัก
 
ผลงานการติดตั้งล่าสุด
 ชั้นเหล็กฉาก
ช่องทางการสอบถามราคา
 086-006-3311  หรือ
 081-643-0680
---------------------------------
  
Add ID Line :
0860063311  หรือ
0816430680 
  ---------------------------------
 hallhardware@hotmail.com 


ผลงานบางส่วนในการนำเหล็กฉากมาดัดแปลงให้เกิดความหลากหลาย และเพื่อ

ตอบสนองความเฉพาะเจาะจงในลักษณะงานที่ต้องการความพิเศษของลูกค้า 

เช่น ชั้นวางเตาอบ, ถาดย้ายของ, ชั้นติดล้อ. โต๊ะหมู่บูชาพระ, ชั้นขั้นบรรได,ชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,

ชั้นหนังสือในห้องสมุด, ตู้เสื้อผ้า

<<< ผลงานใหม่ๆ สามารถติดตามได้ทาง facebook ค่ะ